Stichting Bus

Behoud van voormalige lijndienstbussen
Sociale projecten • Seniorenbus • Zwembus

Als stichting zonder winstoogmerk met een team
enthousiaste vrijwilligers rijden wij tot 75% voordeliger voor

Scholen
Overheid
Gemeenten
Zwembaden
Ouderenfonds

Sociale projecten

van Stichting Bus Noord-Holland Noord

Busvervoer

Niet commercieel regionaal busvervoer
binnen maatschappelijk belang

LEES VERDER
De zwembus

Kinderen en schoolzwemmen. Busvervoer
tussen school en zwembad

LEES VERDER
Senioren uitjes

Stelselmatig lokale uitjes met senioren 
in de strijd tegen eenzaamheid

LEES VERDER

Seniorenbus Noordkop

Begeleid vervoer van deur-tot-deur in de strijd tegen eenzaamheid!

De strijd tegen eenzaamheid

‘Na het overlijden van mijn vrouw
was de vraag: Wat nu?’

Neem een abonnement

‘De uitstapjes geven mij energie
en nieuwe vriendschappen.’

Word vrijwilliger

‘ Je ziet wat het voor de mensen
betekent. Dit raakt me.’

Word donateur van Stichting Bus

De zwembus

In een waterrijk land als Nederland is het van levensbelang dat kinderen op jonge leeftijd het zwemmen vaardig zijn. Basisscholen zijn in loop der jaren gestopt met schoolzwemmen omdat busvervoer te kostbaar werd.

Stichting Bus maakt busvervoer tussen school en zwembad weer
betaalbaar en bereikbaar … zo worden kinderlevens gespaard!
De zwembus is voorzien van goedgekeurde gordels.

LEES VERDER