Stichting Bus

Behoud van voormalige lijndienstbussen
Sociale projecten • Seniorenbus • Zwembus

Stichting Bus rijdt zonder winstoogmerk voor

Scholen
Gemeenten
Zwembaden
Stichtingen
Verenigingen

Sociale projecten

Zodra sprake is van versoepeling rondom de coronacrisis
zal er gestart worden met een dienstregeling voor senioren
Busvervoer

Niet commercieel regionaal busvervoer
binnen maatschappelijk belang

LEES VERDER
De zwembus

Elk kind moet de zwemvaardigheid machtig
zijn in een waterrijk land als Nederland

LEES VERDER
Mobiliseren van ouderen

Frequent vervoer voor senioren
in de strijd tegen eenzaamheid

LEES VERDER

Seniorenbus Noordkop

Vervoer van deur-tot-deur in de strijd tegen eenzaamheid!
(deur-tot-deur vervoer start naar verwachting vanaf medio 2023)

De strijd tegen eenzaamheid

‘Na het overlijden van mijn vrouw
was de vraag: Wat nu?’

Neem een abonnement

‘De uitstapjes geven mij energie
en nieuwe vriendschappen.’

Word vrijwilliger

‘ Je ziet wat het voor de mensen
betekent. Dit raakt me.’

Steun Stichting Bus

De zwembus

In een waterrijk land als Nederland is het van levensbelang dat
kinderen op jonge leeftijd het zwemmen vaardig zijn. In de
afgelopen jaren is het schoolzwemmen afgenomen
omdat commercieel busvervoer te kostbaar werd.

Stichting Bus maakt het busvervoer tussen school en zwembad 
betaalbaar en bereikbaar … zo worden kinderlevens gespaard!
De zwembus is voorzien van goedgekeurde gordels.

LEES VERDER