De Stichting

Over Stichting Bus

Stichting Bus is mei 2020 officieel opgericht bij notariskantoor
Appel notarissen te Obdam en gevestigd in Heerhugowaard.
Ingeschreven KvK Alkmaar 78100941.

Doelstelling

Het behoud van voormalige lijndienstbussen, als nevenactiviteit het frequent
inzetten van deze bussen – met een grote capaciteit – voor een breed scala
aan sociale projecten binnen maatschappelijk belang.

Financiële steun

De Stichting is financieel afhankelijk van subsidies, nalatenschappen, giften en donateurs.
Met advertenties op onze bus proberen we de hoge kosten te dekken.

Sociale projecten

 • Ouderenvervoer
  Het frequent – op grote schaal – vervoeren van senioren om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken
  en met deze service hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk verkeer en mobiliteit te vergroten.
  Hierbij denken wij aan een besloten dienstregeling tussen diverse betrokken instanties, bezoek aan de
  weekmarkt, supermarkt, strandpaviljoens, lokale ondernemers, kringloopwinkels, wijkcentra’s etc.
 • Geen Wmo-vervoer
  Hoewel wij geen Wmo-aanbieder zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn er wel mogelijkheden
  om het huidige Wmo-vervoer te ondersteunen en verlichten. Als Stichting kunnen wij bijvoorbeeld
  frequent busvervoer realiseren naar primaire locaties zoals winkelcentra en een weekmarkt.
 • Buurtbus / pendelvervoer
  Het verbeteren van de bereikbaarheid op locaties waar Openbaar Vervoer is weggevallen of wegbezuinigd.
  Als buurtbus uitsluitend in samenspraak met de concessiehouder en na akkoord Provincie.
 • Zwembadvervoer (zwembus)
  Als Stichting zijn wij van mening dat schoolzwemmen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Elk kind dient
  op jonge leeftijd te beschikken over voldoende zwemvaardigheid in een waterrijk land als Nederland.
  Stichting Bus maakt school-zwembadvervoer betaalbaar. De bus beschikt over gordels.
 • Busvervoer van gasten bij een huwelijk of uitvaart
  Diverse mogelijkheden zijn bespreekbaar
 • Urgente inzet voor officiële instanties
  Inzet van bussen voor vervoer van grote groepen bij treinuitval, evacuatie enz.
 • Niet-commercieel busvervoer voor (goede doelen) instellingen
  Situaties waarbij geen financiële middelen aanwezig zijn voor commercieel busvervoer.
  Nieuwe aanvragen worden eerst altijd beoordeeld door de Stichting. De wetgever
  verlangt dat wij als non-profit organisatie geen commerciële ritten rijden.

Rijden met kinderen

Hoewel voormalige stadsbussen beschikken over zowel staan- als zitplaatsen, vervoeren wij
kinderen uitsluitend zittend met ieder een eigen veiligheidsgordel. Veiligheid voor alles!
Begeleiding kan wel gebruik maken van de staanplaatsen.

De voertuigen

Mercedes Citaro 11-meter voormalige stadsbus (D-rijbewijs)
beschikt over 36 zitplaatsen met gordels en 59 staanplaatsen

Wij sparen momenteel voor …

Mercedes Citaro 18-meter gelede voormalige stadsbus (D-rijbewijs)
Deze bus beschikt over 51 zitplaatsen (met gordels) en 87 staanplaatsen
Het benodigde aanschafbedrag bedraagt circa € 25.000,-

Fort Transit Rolstoelbus (klein B-rijbewijs)
Nieuw met rolstoellift vanaf € 45.000,-

• 8 zitplaatsen zonder rolstoelen
• 6 zitplaatsen + 2 rolstoelen

Chauffeurs

De chauffeurs bestaat voornamelijk uit ervaren buschauffeurs met een
ruime rij-ervaring en de verplichte geldige medische keuringen.
Alle vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Vacant M/V

 • buschauffeurs D-rijbewijs, alle leeftijden, ook re-integratie
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg
 • algemeen bestuurslid
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg
 • penningmeester
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg
 • woordvoerder
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg
 • secretaris
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg
 • reisbegeleiders, alle leeftijden, ook re-integratie
  u bent gastvrouw/heer tijdens het busvervoer
  obv vrijwilligersvergoeding, uren in overleg

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.