Donateurs

Donateurs van Stichting Bus

Stichting Bus is afhankelijk van subsidies, donateurs, nalatenschappen en giften.
Als donateur draag je bij aan de aanschaf van de bussen, het onderhoud,
de stalling, de verzekering en sociale projecten bij jou in de buurt.

Donateurs hebben een stapje voor

  • Donateurs ontvangen een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
  • Donateurs kunnen gebruik maken van het ‘eigen busvervoer’
  • Korting bij deelname aan regionale verrassingsuitjes
  • Korting voor busvervoer bij een sociaal project

Zakelijke adverteerders bieden wij interessante mogelijkheden om
groots te adverteren op een bus. Klik hier voor onze tarievenlijst.


Donateur worden